2013

Riksdagen anser att hjärtstartare ska vara lika vanligt som brandsläckare på platser och miljöer där många människor vistas. Riksdagen konstaterar att teknikutvecklingen har gjort det lättare att använda hjärtstartare och vill att regeringen ska se över om det går att lagstifta om ett krav. Samtidigt hävdar somliga att problemet är att de hjärtstartare som finns inte används. "Men att göra något, även om man gör fel, är alltid bättre än att inte göra något alls vid hjärtstopp", betonar David Fredman. Läs mer i DN:s artikel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/hjartstartare-raddar-liv-men-anvands-inte/

TV4 hjälper till att uppmärksamma vikten av HLR-utbildad befolkning samt tillgång till hjärtstartare i samhället.
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/allt-fler-räddas-från-hjärtstopp-2492211

Bild ur DN 2013-10-21 Bild ur DN 2013-10-21


Vid mer än hälften av hjärtstoppen i Stockholm är frivilliga livräddare snabbare än ambulansen. Nu efterlyses fler sms-livräddare.  – Vi vill att stockholmarna ska bli bäst i världen på att rädda liv, säger Mårten Rosenqvist, professor i hjärtmedicin vid Karolinska Institutet.
Läs mer:
http://www.dn.se