Hjärtstartare

Vi erbjuder bara kvalitetssäkrade produkter, CE-märkta och som följer HLR-rådets riktlinjer. Vid köp av hjärtstartare rekommenderas alltid utbildning. Kontakta oss för kostnadsfri offert. 

FRED easyport

FRED easyport FRED easyport

Världens minsta hjärtstartare, endast 490 gram. Mått 35 x 133 x 126 mm.
Den unika storleken är ovärderlig om din avsikt är att bära med dig hjärtstartaren.  
FRED easyport används bl.a. av Försvarsmakten och privata säkerhetsföretag, just för sin driftsäkerhet
och diskreta utförande. 

Fem års hållbarhet för batteri och elektroder. 

ZOLL AED Plus

ZOLL AED Plus ZOLL AED Plus

ZOLL AED Plus är den enda hjärtstartaren med inbyggd REAL CPR Help, som mäter hjärtkompressionernas frekvens och djup. Maskinen har en inbyggd röst som berättar för dig om du ger effektiva 
bröstkompressioner, den vägleder dig med uttryck som “tryck hårdare” och “bra kompressioner”. Hjärtstartaren hjälper dig dessutom att hitta den rekommenderade takten på 100 kompressioner per minut. 

Fem års hållbarhet för batterier och elektroder.

iPAD SP1

iPAD SP1 iPAD SP1

Ett nödvändigt verktyg som används vid plötsligt hjärtstopp och som dramatiskt ökar chansen till överlevnad för den drabbade om den används på ett tidigt stadium. Hjärtstartaren leder dig med tal och visuellt genom alla moment.

iPAD SP-1 är avsedd att användas av personer utan kunskaper i första hjälpen. Hjärtstartaren har tydliga både verbala och visuella instruktioner som guidar användaren i hanteringen genom hela räddningsinsatsen.